Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi İlk Toplantısı Yapıldı

19 Mart 2021 Cuma

Üniversitemizde Kalite Güvencesi Sistemi çalışmalarının başlaması ve 2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu’nun tanıtılmasına ilişkin toplantı yapıldı.
Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Atilla ÇİMER, Prof. Dr. Hasan KARAL, Prof. Dr. Hüseyin SERENCAM, Üniversitemizin akademik ve idari birim yöneticileri ile Kalite Komisyonu Üyeleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, Rektörümüz Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU’nun açılış konuşması ile devam etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU yaptığı açılış konuşmasında, Üniversitemizde Kalite Güvencesi Sistemi çalışmalarının başlamasının ve bu çalışmaların Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde planlı bir şekilde sürdürülmesinin, Üniversitemizin gelişim ve başarı düzeyine sağlayacak olduğu katkının önemine değinerek bu çerçevede, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ve Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasına ilişkin yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Toplantı, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla ÇİMER’in, Üniversitemiz Kalite Güvencesi Sistemi çalışmalarının başlaması ve Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu’nun tanıtılmasına ilişkin sunumlarını gerçekleştirmesinin ardından sona erdi.