Görev ve Amaçlar

Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün amacı, Üniversitemizin mensupları ve birimleri arasında etkili iletişimi sağlamak, Üniversitemizin iletişim hedeflerini belirlemek, hedefe yönelik stratejiler geliştirmek ve bu stratejilere uygun eylem programlarının uygulama sürecini yönetmek, Üniversitemizin kurumsal kimliğini, ulusal ve uluslararası alanlarda en etkin şekilde tanıtarak Üniversitemizin kurumsal itibarını geliştirecek çalışmalarda bulunmaktır.

Bu kapsamda Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nün başlıca görev ve amaçları aşağıda belirtilmiştir.
-    Kitle iletişim araçlarında yer alan, üniversitemiz ile ilgili haberlerin takibini ve tespitini yapmak
-    Üniversitemizin görsel ve yazılı basınla olan ilişkilerini düzenlemek, kurumun etkinliklerinin, faaliyet ve hizmetlerinin basın bülteni, toplantı ve başka araçlarla kamuoyuna duyurulmasını/aktarılmasını sağlamak. Etkinlikler ile ilgili fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak/aktarmak
-    Kamuoyundan üniversitemize yansıyan şikâyet ve görüşleri ilgili mercilere iletmek tespit ve takip ederek kamuoyunu bilgilendirmek ve bu doğrultuda gerekli görülen durumlarda hedef kitle talep ve beklenti araştırma ve analizlerinin yapılmasını sağlamak
-    Üniversitemizin tanıtımı amacıyla çeşitli materyaller hazırlatıp dağıtılmasını sağlamak
-    Üniversitemiz ile ilgili haber ve duyuların web sayfasında yayınlanmasını sağlamak üzere takibini yapmak
-    Rektörlük makamının talimatları doğrultusunda brifing ve basın toplantıları düzenlemek ve bu amaçla gerekli organizasyonu sağlamak
-    Üniversitemizin Kurum ve kuruluşların üniversite ile ilişkilerinin geliştirilmesine ve sürdürülmesine yönelik çalışmalar yapmak
-    Basın yayın organlarının ve mensuplarının ait isim ve adres listelerini düzenlemek ve değişiklikleri takip etmek
-    Profesyonel medya takip kuruluşları tarafından üniversitemiz ile ilgili yapılan haberlerin basın yansımalarının analizini gerçekleştirmek
-    Üniversitemiz Rektörlüğünün etkinliklerinin görsel, görsel-işitsel olarak kullanım kayıt altına alarak arşivlemek
-    Kurumsal internet sayfasını ve kurumsal sosyal medya hesaplarını takip etmek, etkin kullanılmasını sağlamak