Hakkımızda

Trabzon Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Temmuz 2019 tarihinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 47. maddesine dayanılarak kurulmuştur.
Trabzon Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Trabzon Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu doğrultusunda, üniversitemiz içerisinde kurumsal bir kültür oluşturmak ve kurumsal gelişimine katkı sağlanması amacıyla kurulmuştur. Bunun yanı sıra koordinatörlüğümün temel hedeflerinin başında, üniversitemiz itibar ve marka değerinin güçlendirilmesi yer almaktadır. Bilimsel niteliğe uygun şekilde sosyal medya hesaplarının yönetilmesi ve üniversitemizin doğru konumlandırılması koordinatörlüğümüzün yine temel hedeflerindendir.
Koordinatörlük üç alanda hizmet vermektedir.  Bu alanlar; Basın ve Sosyal Medya Birimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi ve Fotoğraf ve Görüntüleme Birimi’nden oluşmaktadır.

A) Basın ve Sosyal Medya Birimi
-     Yerel, ulusal ve uluslararası alanda üniversiteyle ilgili yazılı, sesli, görüntülü ve dijital medyayı takip etmek, bu verileri işlemek, arşivlemek ve ilgili yöneticilere sunmak,
-     Basın kuruluşlarıyla iletişim içinde olmak, üniversite ile ilgili haberlerin basında etkin olarak yer almasını sağlamak,
-    Koordinatörlüğe bildirilen konferans, konser ve benzeri etkinlik, başarı gibi bilgileri haber formatına dönüştürüp yayına yönlendirmek,
-    Kuruma ait sosyal medya hesaplarını yöneterek güncellemek,
-    Sosyal medyadaki takip edilme oranlarının analizlerini yapıp raporlamak.

B) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi
-    Üniversitenin kurumsal kimlik çalışmalarına gerçekleştirmek,
-    Üniversitenin kurumsal kimliği için ihtiyaç duyduğu broşür, davetiye, kart tasarımı, internet sayfalarının düzenlenmesi gibi tüm görsel materyal ve grafik konularında ihtiyacı karşılamak.
-    Üniversitenin tanıtım etkinliklerine katılması için gerekli temasları sağlayarak yapılacak faaliyetleri organize etmek,
-    Üniversite ve birimlerinin internet sitelerinin güncelliğini takip ederek, ilgili birimlere yaşanan aksaklıkların giderilmesi hususunda uyarıda bulunmak.
-    Akademik birimlerin talepleri doğrultusunda üniversitenin programlarının ve faaliyetlerinin tanıtımı için düzenlenecek sergi, gezi ve toplantı vb. etkinliklere katkı sağlamak. Etkinlik duyurularını hazırlayarak internet üzerinden yayınlamak,
-    Üniversitenin kurum içi ve kurum dışı iletişim rehberlerini ve protokol listesini oluşturmak, güncelliğini takip etmek,
-     Rektörlük tarafından gerçekleştirilen veya rektörlüğün talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmesine katkı sağlanan etkinliklerle ilgili davetiye, afiş vb. görsel ve yazılı materyali hazırlamak.

C) Fotoğraf ve Görüntüleme Birimi
-    Rektörlük tarafından koordinatörlüğe bildirilen etkinliklerin fotoğraflarını ve görüntülerini çekmek,
-    Düzenlenen etkinlik ve organizasyonların haberleştirilmesinde kullanılmak üzere görsel (fotoğraf ve video) üretimini gerçekleştirmek,
-    Fotoğraf ve görüntü arşivi oluşturmak,
-    Tanıtım filmi, animasyon vb. görsel materyalleri hazırlamak