İLETİŞİM

Yazışma Adresi

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü,
Söğütlü Mah. Adnan Kahveci Bulvarı
61335 – Akçaabat-Trabzon / TÜRKİYE

Telefon: 0462 455 16 10
e-posta: kurumsaliletisim@trabzon.edu.tr

Genel Sekreterlik/Yazı İşleri
Telefon: 0462 455 10 16
e-posta: genelsekreterlik@trabzon.edu.tr