İlke ve Prensipler

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü çalışmalarını aşağıda yer alan ilke ve prensipler doğrultusunda yürütür.

-     Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin gerçekleştirecekleri etkinlerle ilgili destek talep edebilmeleri için “Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü İş İstek Formu” ile EBYS üzerinden koordinatörlüğe başvuruda bulunulması gerekmektedir.
-    Üniversitemiz birimleri gerçekleştirecekleri etkinlikler için en az 10 gün önce etkinlikle ilgili bilgi vermek kaydıyla Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nden destek talebinde bulunabilir.
-    Ulusal ve yerel basına gönderilecek her türlü haber, duyuru, bilgi, davet en az 5 gün öncesinde Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’ne bildirilmelidir.
-    Rektörlük Makamı haricindeki birim etkinliklerinin (konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, söyleşi vb.) davetiye dağıtımı, ilgili birim tarafından gerçekleştirilecektir.
-    Üniversitemiz birimleri, yapılması Rektörlük Makamınca uygun görülen etkinlikler için tasarlanmasını talep ettikleri afiş, kitapçık, broşür, teşekkür belgesi vb. çalışmaların içeriklerini en az 10 gün önce koordinatörlüğe ulaştırmalıdır.
-    Üniversitemiz birimleri, sadece tanıtım, bilimsel toplantı ve sportif etkinlikler çerçevesinde fotoğraf çekim talebinde bulunabilir. Bu taleplerin en az 10 gün önce etkinlik bilgisiyle birlikte (yer-zaman) koordinatörlüğe bildirilmesi gerekmektedir. Program yoğunluğu nedeniyle koordinatörlük tarafından katılım gösterilemeyen etkinliklerde, ilgili birim, etkinlik detayı ile fotoğrafları (jpeg formatında) koordinatörlük e-posta adresine etkinlikten itibaren en geç 2 gün içinde göndermelidir.
-    Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanması istenen haber, duyuru ve etkinlik bildirimlerinin, ‘Haber/Duyuru Talep Formu’ ile koordinatörlüğe iletilmesi gerekmektedir.
-    Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin yapacakları faaliyetlerle ilgili yardım talepleri, sorumlu öğretim üyeleri aracılığıyla ve yazılı olarak koordinatörlüğe bildirilmelidir.
-    Üniversitemiz logosunda kullanılan renklerin kodları web adresimizde yer almakta olup Üniversitemiz logosunun doğru kullanılması için gerekli dikkat ve özen gösterilmelidir.
-    Üniversitemiz birimlerinin renkli ve siyah-beyaz fotokopi talepleri Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından karşılanmamaktadır.
-    Üniversitemiz birimlerinin, koordinatörlüğe ait bilgisayar, projeksiyon cihazı, ses sistemi, video kamera, fotoğraf makinesi gibi demirbaş istemleri Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından karşılanmamaktadır.
-    Üniversite personelinin anne-baba-eş-çocuk vefat haberleri veya çocuklarının doğum haberleri ilgili birim İletişim Temsilcisi tarafından koordinatörlüğe bildirilmelidir.
-    Üniversite personelinin, üniversitemiz internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarından yer almasını istediği etkinlik veya bireysel başarı haberleri (proje kabulü, ulusal/uluslararası elde edilen ödüller, yerel yönetimler ile iş birliği vb.) ilgili birim İletişim Temsilcisi tarafından koordinatörlüğe bildirilmelidir.