Misyon-Vizyon

Misyon

Üniversitemizin kurumsal kimliğine ve itibarına değer katacak iletişim, tanıtım ve yönetim stratejilerini oluşturmak, İletişim temsilcilerinin kendi birimlerinde ve Koordinatörlükle eşgüdümlü çalışmasını sağlama noktasında üniversitemize destek sağlamak.

Vizyon

Üniversitemizin mensupları ve birimleri arasında etkili iletişimi sağlamak, Üniversitemizin iletişim hedefleri doğrultusunda stratejiler geliştirmek ve bu stratejilere uygun eylem programlarının uygulama sürecini yönetmek, Üniversitemizin kurumsal kimliğini, ulusal ve uluslararası alanlarda en etkin şekilde tanıtarak kurumsal itibarını geliştirecek çalışmalarda bulunmaktır