YÖNETİM

Dr. Öğr. Üyesi
Hüseyin GENÇALP


Koordinatör Yardımcısı
Akademik Bilgi Sistemi hgencalp@trabzon.edu.tr
0462 455 16 64